Klikk for å se ukens bilde i stort format.
         
Gå til Odal Sparebank sine websider
KOMMENDE AKTIVITETER
Se flere aktiviteter »

Odalstidende   

Om Odalsportalen 

Odalsportalen som startside?

Bilder og tekst på Odalsportalens sider kan ikke gjenbrukes uten
etter avtale med redaksjonen.
 

Hva er Odalsportalen?

Sidelogo Odalsportalen

I Odal Sparebank har vi lenge hatt et ønske - eller drøm - om å bidra til en presentasjon av Odalen som et spennende og attraktiv område – fylt av muligheter, trivsel og nærhet. Odalen har mye å tilby til fastboende, turister og de som måtte vurdere å bli fastboende her. Når folk vurderer arbeids- og/eller bosted er det flere ting som vurderes som viktige. I mange tilfeller er dette noe man savner der og da. Vi kan nevne: Tilbud til barn og unge, tomtemuligheter, skole og barnehage, samt fritidstilbud ellers. Spørsmålene som stilles er gjerne:

  • Hvilke muligheter finnes og hvordan kan disse gi meg den livskvaliteten jeg ønsker?

Det har hittil vært mulig å finne svar på disse spørsmålene ved å lete på flere steder. Vi har imidlertid ønsket å lage en felles arena for presentasjon av Odalen – et slags utstillingsvindu der vi kan ”selge” det vi står for.  Slik ble ideen om Odalsportalen født.

Sammen med ordførere, varaordførere og rådmenn i Nord-Odal og Sør-Odal kommuner har representanter fra Odal Sparebank over tid jobbet med å få fram en slik «selgende» presentasjon av Odalen. Siden skal ikke konkurrere med bankens eller kommunenes egne hjemmesider. Disse skal selvsagt bestå med sine faglige informasjoner. Siden skal heller ikke konkurrere med etablerte nyhetsformidlere i området, men være et supplement på gode nyheter fra Odalen.

Det er et mål at siden til enhver tid skal være oppdatert og avspeile liv og virke i Odalen. Vi håper at du som besøker denne siden skal oppfatte den som så informativ, levende og interessant at du vil komme tilbake flere ganger.

Våre hovedmålsettinger kan beskrives slik:

  • Selge Odalen som en mulighetenes arena
  • Skaffe nye innbyggere
  • Få nyetableringer og nye arbeidsplasser
  • Gjøre Odalen til et enda bedre sted for de som skal arbeide og bo her.

Velkommen – vi håper du liker utstillingsvinduet vårt!


Illustrasjonsbilde

Redaksjonen i Odalsportalen

Ansvarlig redaktør: Knut Nafstad Odal Sparebank E-POST
Nettredaktør: Gunnar Nygård Publikant DA E-POST
Redaksjonsmedlemmer: Mette F. Skogstad Odal Sparebank E-POST
  Hans Otto Glomsås   E-POST
       
       
 
Ukens odalsord

Hold pekeren over ordet for å se forklaringen!
Se ordliste »
EIENDOMSMEGLING

Om Odalen

Nord-Odal

Sør-Odal

Storsjøen.no

Kart/avstander

Jobb- og boligmarked

Søk
Google-logo
         
Adresse: www.odalsportalen.no | post@odalsportalen.no | Ansvarlig utgiver: Odal Sparebank | Webredaktr Gunnar Nygrd, Publikant DA | Design: Publikant DA
Website Design,Replica Rolex,Wedding Dresses,Led Lights,Replica Handbags,Replica Bags,Fashion Clothes,Fashion Bags,Luxury Fashion,Fresh Fashion,Fashion Shoes,Swtor Credits,FIFA Coins,Rift Platinum,WoW PO,TV Online,WoW Gold,Diablo 3 Gold,Casino Online,Diablo 3 Gold,Rift Platinum,RS Gold,Replica Handbags,WoW Gold,Fashion Bags,Runescape Gold,Rift Platinum,Jewelry Stores,Health Tips,Movie Reviews,Fashion Shoes,Urban Clothing,Replica Handbags,Cooking Guides,Luxury Shopping Guides,WoW Gold,Fashion Shoes,Replica Handbags,Replica Bags,Digital Camera Reviews