Logo Odalsnytt
  Del på Facebook Tips en venn pÃ¥ epost  
     
 

Gode ord og heder til folkehjelp-medlemmer

 
   
Av Gunnar Nygård  |  04.11.2012 22:38
 
 
   
  Styreleder i Norsk Folkehjelp, Finn Erik Thoresen (i midten), utnevnte Tor Knutsen (t.h.) til æresmedlem i NF. Tor har vært med i Odal lokallag i 40 år. Trond Erik Høiby fikk diplom og merke for 25 års medlemskap.
 
 
 

Etter 40 års medlemskap i Odal lokallag ble Tor Knutsen lørdag kveld utnevnt til æresmedlem i Norsk Folkehjelp.

Leder i organisasjonen, Finn Erik Thoresen, overrakte æresbrevet under lokallagets 40-årsmarkering i Oppstad grendehus.

«Utmerkelsen er gitt for fremragende tjenester for organisasjonen i mer enn 40 år. Det gjelder så vel i kraft av tillitsverv som utøvende gjerninger for medmennesker. Det er vist innsats og solidaritet uten grenser», heter det i begrunnelsen.

Stiftet på grendehuset
Det var nettopp på grendehuset at Norsk Folkehjelp Odal lokallag ble stiftet den 3. oktober 1972, og det var her det aller første sanitetskurset ble avholdt noen måneder senere.

Olaf Høiby, som var lagets første leder, og som har hatt styreverv gjennom samtlige 40 år, ga under festmiddagen lørdag et resymé av lagets utvikling gjennom de 40 årene.

«Odalsambulansen»
Han ga en spesiell takk og ros til alle de frivillige mannskapene som kjørte ambulanse de første årene. Gjennom 26 år, fra 1976 til 2009, var ambulansetjenesten den sentrale oppgaven for laget. «Odalsambulansen» var et godt innarbeidet begrep i mange år.

Det startet beskjedent med en 1959-modell VW-buss i 1976. Da Sykehuset Innlandet overtok driften i 2009, hadde folkehjelpa ansvaret for ambulansetjenesten i Grue og Kongsvinger i tillegg til Odalen. Laget disponerte sju biler og hadde 34 fast ansatte.

Leder i lokallaget, Per Norheim, mottok blomster og gratulasjoner fra ordførerne.
Tre medlemmer av det første styret fra 1972 var til stede på jubileumsmarkeringen: f.v. Vidar Bentzen, Olaf Høiby og Tor Knutsen.
Mimrestund: Jan Løkken, Per Thoner, Toril Bryni og Jonny Bryni gjenoppvekker minner fra de første årene med ambulansekjøring.
 

Stolte og imponerte ordførere
– Dere har vist gründerskap; jeg er stolt, takknemlig og dypt imponert over hva dere har fått til. Dere har skapt verdier, ikke nødvendigvis så mye i kroner øre, men i verdier for samfunnet. Dere har gitt innbyggerne trygghet og sikkerhet, sa Sør-Odals ordfører Anne-Mette Øvrum i sin hilsningstale.

Også Nord-Odals ordfører, Lise Selnes, roste engasjementet og den store frivillige innsatsen. Hun nevnte spesielt at laget tok initiativ til en ny frivilligsentral i Nord-Odal etter at ambulansetjenesten ble overtatt av det offentlige.

– Jeg imponert over at dere har evnet å tenke nye tanker. På vegne av kommunen er jeg ekstremt takknemlig for alt dere har fått til, sa hun.

Begge ordførerne håpet at folkehjelpas engasjement skulle videreføres til nye generasjoner.

– Dere har vist at det er viktig å vise vilje til å hjelpe noen som har det verre enn deg sjøl, sa Lise og håpet at NFs lokallag ville være med på så vel framtidig frivillighetsarbeid som arbeid for flyktninger i lokalmiljøet.

Rørt og imponert styreleder
– Jeg blir rørt av høre om alt dere har gjort. Det er imponerende. Det har vist engasjement og tatt samfunnsansvar. Dette er solidaritet i praksis, sa Norsk Folkehjelps mangeårige styreleder, Finn Erik Thoresen.

Han ga et inspirerende sammendrag av folkehjelpas historie fra 1940-tallet og fram til i dag, når organisasjonen har har 100 lokallag i Norge, driver ti asylmottak, er sterkt opptatt av antirasistisk arbeid og er engasjert i prosjekter i 37 land.

Thor Johansen, som var instruktør på det aller første sanitetskurset i Oppstad grendehus i 1973, hilste også jubilanten. Det samme gjorde LOs distriktssekretær Odd Erik Kokkin, NFs regionleder Anita Hansen og Mo sanitetsforenings leder, Margrethe Ringerike.

Lagets leder, Per Norheim overrakte seks av medlemmene hvert sitt tresnitt av kunstneren Ivar Nordhagen som takk for mangeårig stor innsats.

Disse ble hedret for mangeårig innsats for folkehjelpa i Odalen: f.v. Trond Erik Høiby, Jan Løkken, Olaf Høiby, Aud Westby, Karin Høiby og Rolf Westby.