Logo Odalsnytt
  Del på Facebook Tips en venn pÃ¥ epost  
     
 

Norsk Folkehjelp
40 år i Odalen

 
   
Av Gunnar Nygård  |  OPPDATERT 04.11.2012 11:47
 
 
   
  Per Norheim og Olaf Høiby ved den nye ambulansen til folkehjelpa i Odalen.
 
 
  40 år har gått siden Norsk Folkehjelp Odal lokallag stiftet på et møte i grendehuset på Oppstad. Jubileet skal markeres i stiftelseslokalet lørdag 3. november.

En av initiativtakerne til laget var Olaf Høiby. Han var nestformann i det første styret, og gjennom samtlige 40 år har han styreverv. I flere perioder har han også vært leder.

Odalsambulansen
– Det ble tidlig klart at det var behov for en ambulanse i Odalen.

Olaf Høiby med en av de første mobiltelefonene som folkehjelpa disponerte.
 
  Etter initiativ av distriktslege Grim Blekastad kjøpte vi i 1976 en brukt folkevognbuss for 500 kroner av forsvaret. Men det ble fort klart at den var lite egnet som ambulanse, forteller Olaf. Senere samme høst anskaffet de en Volvo-ambulanse som var langt bedre egnet til formålet.

Tjenesten ble etter hvert bygget ut, og «Odalsambulansen» ble et innarbeidet begrep. Mange odølinger kan takke den å ha berget liv og helse. Folkehjelpa hadde ansvar for driften fram til for tre år siden, da Sjukehuset Innlandet overtok tjenesten.

Beredskapsstjeneste
I dag inngår laget i beredskapstjenesten som dekker store deler av Østlandet, og de deltar blant annet i forbindelse med ettersøking, ulykker og beredskap ved forskjellige arrangementer. Laget har ambulanse og beredskapsbil, begge med moderne utstyr, blant annet hjertestarter, samt båt. Den ligger i beredskap ved Storsjøen om sommeren. Ytterligere en båt vil snart være på plass.

Opp gjennom årene har laget arrangert en rekke kurs; både i førstehjelp, bruk av kart, kompass og GPS, og i bruk av hjertestarter. Det har vært aktive grupper for ungdom og eldre, og ikke minst har økonomigruppa spilt en viktig rolle. I flere år arrangerte laget også trekkspillfestival i Malungen.

Frivilligsentralen
For to år siden tok laget initiativ til å etablere den nye frivilligsentralen i Nord-Odal som nå drives i samarbeid med flere foreninger og kommunen.

Jubileumsfest
Per Norheim er styreleder i jubileumsåret, og han håper at riktig mange både nåværende og tidligere medlemmer melder seg på til jubileumsfesten på Oppstad 3. november. Der vil også representanter for Norsk Folkehjelps hovedorganisasjon og ordførerne i odalskommunene være til stede.

 
Folkehjelpas bilpark midt på 70-tallet.